Tuesday Jul 23, 2024

Welke impact zal COVID-19 hebben op de mobiliteit?

kmo business car

Welke impact zal COVID-19 hebben op de mobiliteit?


Mobiliteit post-coronavirus: wat met de bedrijfswagen?
Met de komst van het coronavirus en de daaruit volgende lockdowns is het patroon van onze verplaatsingen radicaal veranderd. Maar wat wordt de trend op lange termijn? En wat zullen de gevolgen zijn voor de mobiliteit en de bedrijfswagen? Laten we de situatie even analyseren.

Minder verplaatsingen tijdens de lockdown
Wagen, motor, trein, bus, tram ... Alle verplaatsingsvormen lieten tijdens de eerste lockdown een forse daling optekenen. Volgens een studie van de FOD Mobiliteit bij een representatieve doorsnee van de Belgische bevolking in juni 2020 ontsnapten enkel de fiets en de verplaatsingen te voet aan die regel. Gemiddeld kwamen werknemers één en twee dagen per week naar hun werkplek in plaats van vier en zes voordien. In juli, na het einde van de lockdown, was dat aantal opnieuw toegenomen tot twee en negen.

Wat voor de langetermijnimpact op de verplaatsingen?
Volgens dezelfde studie denkt 27% van de respondenten dat de crisis een langetermijnimpact zal hebben op hun verplaatsingswijze. 20% van de ondervraagde personen gaf zelfs aan zich minder te willen verplaatsen, al was dat maar in beperkte mate, vooral voor wat reizen naar het buitenland en verplaatsingen voor aankopen betreft.

Heel wat werknemers zijn ervan overtuigd dat zij iets minder naar hun werk zullen gaan zodra de gezondheidscrisis achter de rug zal zijn: gemiddeld drie en vier dagen per week in plaats van vier en zes. Ook al lijkt die daling beperkt, toch kan ze een niet te verwaarlozen impact hebben op het verkeer. Bovendien hoopt 62% van de respondenten die al voor de crisis de mogelijkheid hadden om te telewerken dat in de toekomst meer te kunnen doen.

Wat zijn de meest populaire vervoersmiddelen?
De eerste lockdown had een tweeledig effect op de mobiliteit. Aan de ene kant steeg het aantal fietsers en voetgangers. Aan de andere kant daalde het gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer (van 25% vóór de gezondheidscrisis tot 11% na de eerste lockdown). Werknemers geven de voorkeur aan de wagen (van 56% tot 65%).

Op lange termijn zullen de vervoersmiddelen die gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen na de crisis wellicht dezelfde zijn als voor de crisis. We zullen waarschijnlijk wel een toename vaststellen van het aantal voetgangers en fietsers alsook gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen zoals een e-step.

Bedrijfsvoertuig: nog altijd interessant
In het licht van die cijfers mogen we ons terecht afvragen of het bedrijfsvoertuig nog interessant zal zijn zodra we COVID-19 achter de rug hebben. Het antwoord op die vraag is ja, en wel om diverse redenen:
- We mogen stilaan uitgaan van een terugkeer naar een normale situatie op de wegen, met meer fysieke ontmoetingen.
- Volgens een studie van TEC hebben klanten bang om opnieuw de bus of de metro te nemen. Sommigen gaan op zoek naar alternatieven voor het openbaar vervoer en geven voortaan de voorkeur aan de wagen.
- Hoewel de wetgeving is gewijzigd, blijft de bedrijfswagen een geweldige mogelijkheid voor de werkgever om de belastbare basis te beperken.

Je KMO-expert staat voor je klaar
Al zal de frequentie van de trajecten gemiddeld mogelijk lager liggen dan in de periode vóór COVID-19, de aanvullende waarborgen van de BA auto zullen nuttig blijven, ook na de crisis. Om te weten wat de impact is van de gedragswijziging, van telewerk en van je beslissingen inzake mobiliteit op je Business Car-autoverzekering* en op je verzekering arbeidsongevallen, wend je je best tot je DVV-consulent. Die zal je graag helpen.

Artikel gepubliceerd 14/01/2021.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?