Tuesday Jul 23, 2024

Verzekering voor zorgverleners

banner medical kmo

Waarom intekenen op een BA-verzekering voor medische en paramedische beroepen?


Een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) voor medische beroepen verdedigt je belangen als je aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan derden. Meestal gaat het om schade aan patiënten omwille van een medische fout of nalatigheid. Om je te verdedigen wordt DVV omringd door gespecialiseerde experts en advocaten.

Word je aansprakelijk gesteld? DVV verzekeringen staat in voor de schadevergoeding aan derden. Zo kan je zich in alle rust concentreren op je activiteit.

Deze verzekering biedt dekking voor drie soorten schade: stoffelijke, lichamelijke en financiële schade. Enkele voorbeelden ter illustratie:

- Naar aanleiding van een verkeerde voorschrift van geneesmiddelen (omwille van de ontoereikende kennis van de medische voorgeschiedenis) krijgt je patiënt een allergische reactie die een ziekenhuisopname vereist.
- Je patiënt wordt begeleid door een familielid die van de gladde trap in je praktijk valt.
- Je klant loopt brandwonden op als gevolg van een te lange laserblootstelling in het kader van een permanente ontharing.


Start je aanvraag!

Je bent bijna klaar om je eerste klant te ontvangen! Dan is het cruciaal dat je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt die je belangen verdedigt bij een geschil en die derden vergoedt als je aansprakelijk gesteld wordt.
(inclusief bedrijfsleider) Een persoon die deeltijds werkt (meer dan 51% van een voltijdse baan) telt als 1, een persoon die halftijds werkt (minder dan 50%) telt als 0,5

Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering BA voor medische en paramedische beroepen komt niet tussen voor:
- Opzettelijke schade
- Kennelijke grove fout
- Onwettige uitoefening van de geneeskunde en uitoefening van deontologisch verboden activiteiten
- Gebruik van gevaarlijke of verouderde behandelingstechnieken

Om alle limieten en uitsluitingen te kennen, kan je de Algemene voorwaarden en Bijzondere voorwaarden eenvoudig opvragen bij je KMO-specialist.

Goed om te weten

De duur van het verzekeringscontract Burgerlijke aansprakelijkheid voor medische en paramedische beroepen wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Het contract wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) bij je KMO-specialist of bekijk:
- de algemene voorwaarden
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct
- de commerciële fiche

Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

De burgerlijke aansprakelijkheidverzekering BA Medische en paramedische beroepen is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?