Tuesday Jul 23, 2024

Verzekering gewaarborgd inkomen: Je inkomsten beschermd

Hoe optimaliseer ik mijn pensioen als zelfstandige

Je inkomsten beschermd

Wat met je inkomsten als je arbeidsongeschikt wordt?


Genoodzaakt zijn om te stoppen met je activiteit naar aanleiding van een ziekte of een ongeval heeft onmiddellijk effect op je inkomsten? Het ziekenfonds stort je een beperkte dagvergoeding. Zoals je ziet, zal dat bedrag waarschijnlijk niet volstaan om je levensstandaard aan te houden:

Vergoeding per maand

Gezin

Alleenstaanden

Samenwonenden

Eerste jaar (enkel vanaf de tweede week)

€ 1.614,08

€ 1.291,68

€ 990,60

Vanaf het tweede jaar (als de zaak niet wordt stopgezet)

€ 1.614,08

€ 1.291,68

€ 990,60

Vanaf het tweede jaar (als de zaak wordt stopgezet)

€ 1.614,08

€ 1.291,68

€ 1.107,60


De verzekering gewaarborgd inkomen is een aanvullende waarborg gekoppeld aan het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) of de POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) als je geen vennootschap hebt en aan de IPT (Individuele pensioentoezegging) als je zelfstandig zaakvoerder bent.

Hoe werkt een verzekering gewaarborgd inkomen?


Als je door ziekte of een ongeval minstens 25% arbeidsongeschikt bent, dan ontvang je maandelijks een rente bovenop je uitkering van het ziekenfonds. Na afloop van de eigenrisico termijn (periode die je kiest waarvoor je geen uitkering geniet) krijg je een bedrag dat afhangt van je arbeidsongeschiktheidsgraad:

- Lager dan 67%: je ontvangt een uitkering op basis van je invaliditeit.
- Vanaf 67%: je ontvangt 100% van de voorziene uitkering.

Geniet tevens van fiscale voordelen
Het fiscaal voordeel van de verzekering gewaarborgd inkomen hangt af van het aanvullend pensioencontract waaraan de waarborg gekoppeld is:

- Als aanvullende waarborg in een IPT: de premies kunnen worden afgetrokken als bedrijfskost (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
- Als aanvullende waarborg in het VAPZ of de POZ: de premies zijn aftrekbaar als werkelijk gemaakte beroepskosten (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).

De uitkering wordt belast als vervangingsinkomen. Je moet dus nog rekening houden met een belasting als je de rente bepaalt die je nodig hebt voor je dagelijkse behoeften. Je betaalt 9,25% taks op de premie van de verzekering gewaarborgd inkomen.


Loading...


Je kiest de opties zelf!

Voor de verzekering gewaarborgd inkomen kies je zelf:

Rentebedrag
(Maximaal 80% van je bruto-inkomen).

De eigen risicotermijn:
1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Je kan de eigen risicotermijn ook afkopen om vergoed te worden vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid (op voorwaarde dat die langer duurt dan het vastgelegde termijn).

Renteformule:
Constant of variabel om de waardevermindering door inflatie te compenseren.

Één van de drie volgende formules:
- Bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid wordt het gekozen bedrag jaarlijks verhoogd met een percentage van 2, 3 of 5%. Het gaat om een indexering ‘na’ de arbeidsongeschiktheid. Stel dat je een maandelijkse rente van 500 euro en een vermeerdering van 3% kiest. Bij een volledige arbeidsongeschiktheid ontvang je dan 500 euro per maand het eerste jaar, 515 euro het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, enz.
- Bij een maandelijkse indexering van het rentebedrag op basis van de index van de consumptieprijzen wordt het verzekerde inkomen jaarlijks geïndexeerd (exclusief arbeidsongeschiktheid), net als de eraan verbonden risicopremies. Het gaat om een indexering ‘vóór’ de arbeidsongeschiktheid.
- De combinatie van de twee systemen is ook mogelijk.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?