Tuesday Jul 23, 2024

Verplichte 10-jarige aansprakelijkheid

kmo construction

Tienjarige aansprakelijkheid: onmisbaar voor de bouwsector


Een verplichte verzekering voor de bouwsector
Hoofdaannemer, architect, ingenieur, onderaannemer en ook opdrachtgevers (bouwheren): iedereen die actief is op een bouwwerf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Als er schade is die valt onder de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid, dan kan de bouwheer wettelijk gezien tot tien jaar na de oplevering de kosten op je verhalen. Ze is beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw als deze laatste in gevaar is. Elke bouwprofessional van wie de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, is wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Ze geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Dus in principe elk bouwproject of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Wanneer ben je aansprakelijk voor bouwschade in dit specifieke kader?
Het gaat om bij de oplevering van het gebouw niet-zichtbare schade die de waterdichtheid, soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt.

Een globale polis of een individuele polis: een vergelijking
Je kan een BA-verzekering Tienjarige afsluiten met twee formules.

De globale polis
- is één overkoepelende polis per bouwplaats
- dekt alle dienstverleners die in de verzekering zijn vermeld, dus weinig discussie over schuldvraag voor de schade
- snellere schadeloosstelling want één deskundige doet de expertise
- 24/7 schademelding
- je KMO-expert adviseert en beheert persoonlijk je dossier

De individuele polis
- is een verzekering op naam van één dienstverlener op de bouwplaats
- schuldvraag kan voor discussie zorgen tussen bedrijven op de bouwplaats en leidt mogelijk daardoor tot vertragingen door langere expertise en uitspraak
- 24/7 schademelding
- je KMO-expert adviseert en beheert persoonlijk je dossier

De globale polis heeft dus een aantal sterke voordelen. Bovendien kan je de kosten delen met de andere bouwprofessionals.

Voor welke bedragen ben je verzekerd door de BA Tienjarige?
- De volledige heropbouwwaarde indien deze minder dan 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) is.
- 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) indien de heropbouwwaarde meer is.
Het zijn de minimumbedragen die wettelijk zijn vastgelegd en worden geïndexeerd.

Welke beperkingen en uitsluitingen heeft de BA Tienjarige?
Schade van minder dan 2.500 euro (ABEX-index 2007) blijft ten laste van de verzekerde. Onder andere lichamelijke schade, schade van esthetische aard, gekende schade bij de voorlopige oplevering en schade als gevolg van fouten, gebreken of wanprestaties zijn uitgesloten.


Start je aanvraag!

Je 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid gedekt. Bij schade zorgt de verzekering voor schadeloosstelling tot 618.501,53 euro (ABEX-index november 2018). Start hier je aanvraag


Indien bouwheer, gelieve een contactpersoon aan te duiden

Hoofdaannemer (dient altijd een rechtspersoon te zijn)

Architect

Projectgegevens
Ligging van het gebouw
(formaat 11111A2222/33B444)

Antecedenten

Aard van de werken
Nieuwbouw
Algemene elementen:
Technische elementen
Bodembewegingen
Afdichting
Dak

Waarde van de werken
€ excl. BTW | (grondwerken, ruwbouw, dakstructuur, dakdichting, waterdichtingswerken, buitenschrijnwerken, gevel)
€ excl. BTW | (sanitair, loodgieterij, elektriciteit, verwarming, HVAC)
€ excl. BTWBouwtermijn* Gelieve bij deze aanvraag, indien het een nieuwe constructie betreft, een kopie van de bouwplannen en het bodemonderzoek toe te voegen

Goed om te weten

De dekking loopt gedurende een periode van tien jaar na de oplevering van de werken. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je KMO-expert of raadpleeg:
- de algemene voorwaarden
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
- de commerciële fiche

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be. Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen?

De burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Tienjarige is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?