Thursday May 23, 2024

Vastgoed kopen aan zee of een zwembad bouwen met je pensioenverzekering?

Hoe optimaliseer ik mijn pensioen als zelfstandige

Vastgoed kopen aan zee of een zwembad bouwen met je pensioenverzekering? Het kan!


Financier je onroerend goed via je pensioenverzekering
Heb je ook al gedroomd van een verblijf in het buitenland, of misschien een zwembad? Deze dromen lijken soms onbereikbaar. Maar heb je al eens gedacht aan deze te verwezenlijken dankzij een aanvullende pensioenverzekering afgesloten in het kader van je beroepsactiviteit?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een Individuele Pensioentoezegging (IPT), een Groepsverzekering of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)? Super, je denkt inderdaad beter nu al aan later!

Maar wist je dat je de prestaties in die polissen onder bepaalde voorwaarden kan gebruiken om privévastgoed te kopen of te verbouwen? Zo haal je nu al voordeel uit wat je spaart voor later!

Je hebt verschillende mogelijkheden:

1. Je aanvullende pensioenverzekeringscontract als onderpand
Als je vastgoed koopt en een krediet afsluit, dan moet de kredietgever zeker zijn dat er voldoende waarborgen zijn voor de toekenning van het krediet. Meestal is dat via een hypotheek. Maar er zijn ook andere oplossingen! De kredietgever kan bijvoorbeeld de reserve van je aanvullende pensioenverzekering aanvaarden als onderpand. Dat wordt ook het ‘in pandgeving van de pensioenrechten’ van een contract genoemd. Meestal zal de kredietgever rekening houden met de eindbelasting om de reële waarde van de reserve en dus de waarde van de waarborg via je aanvullende pensioenverzekering te evalueren.

2. Voorschot op je aanvullende pensioenverzekeringscontract
Het is ook mogelijk om het kapitaal van je aanvullende pensioenverzekering te gebruiken om privévastgoed te kopen of te verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan je droomhuis aan zee of dat zwembad dat je altijd al had willen bouwen. In dat geval wordt je verzekering niet gebruikt als waarborg voor je krediet, maar kan je profiteren van het opgebouwde kapitaal, het zogenaamde voorschot, om dit eigendom te verwerven of te verbouwen. Het bedrag zal afhangen van de omvang van je reserves en van de gekozen voorschotformule.

NB: Voorschotten op prestaties of inpandgevingen van pensioenrechten voor het waarborgen van een lening kunnen enkel worden toegestaan om de verzekerde in staat te stellen op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen. Die voorschotten en leningen moeten worden terugbetaald zodra die goederen uit het vermogen van de verzekerde verdwijnen.

Voorschotten op prestaties of inpandgevingen van pensioenrechten zijn ook slechts mogelijk indien het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst in die mogelijkheid voorzien.

DVV is er voor je
Wil je meer informatie of persoonlijk advies over het financieren van je privévastgoed via je pensioenverzekering? Praat erover met een KMO-expert. Zij of hij helpt je graag.

Gepubliceerd op 03/08/2021Loading...
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?