Friday Jun 21, 2024

VAPZ: de eerste stap voor pensioenopbouw

de eerste stap voor pensioenopbouw

Waarom kiezen zelfstandigen massaal voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?


Het antwoord: het is de voordeligste pensioenformule voor zelfstandigen. Je wettelijk minimumpensioen bij een volledige loopbaan ligt momenteel rond 1.563,44 euro (alleenstaande) per maand. Dat is een flinke stap terug met je huidige inkomen. Daarom kiezen nu al bijna 350.000 zelfstandigen voor de zekerheid en de voordelen van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Bouw je pensioen op met fiscale voordelen


In een VAPZ mag je tot 8,17% van je beroepsinkomen storten met een jaarlijks maximum van 3.859,40 euro VAPZ (bedrag in 2023). Het minimumbedrag is 100 euro en je kan zelf het aantal stortingen kiezen. Overleg zeker met je DVV-consulent om het ideale bedrag voor je situatie te bepalen.

Een VAPZ of een Sociaal VAPZ: wat is het verschil?


Met een Sociaal VAPZ kies je voor extra zekerheid als je arbeidsongeschikt bent of blijvend invalide wordt. In een Sociaal VAPZ kan je een hoger bedrag opzij zetten: 9,40% van je beroepsinkomen met een maximum van 4.440,43 euro (bedrag in 2023). Waarom kan je meer storten? Het meerbedrag gaat naar “solidariteitswaarborgen”. Je hebt dan recht op een uitkering bij een periode van langere arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. Je kunt een VAPZ of Sociaal VAPZ ook met een IPT of POZ combineren. Vraag advies aan je DVV-consulent.

En hoeveel krijg je als je met pensioen gaat?


Je VAPZ-contract stopt op je pensioendatum en je ontvangt het gespaarde bedrag in één keer. Je betaalt daarop een RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteitsbijdrage. Daarnaast is er een voordelige belasting volgens het principe van de 'fictieve rente'. Je DVV-consulent toont je graag met cijfervoorbeelden waarom dit zo gunstig is. Eén ding staat vast: hoe eerder je start met je VAPZ, hoe hoger je pensioen en gunstiger je volgende belastingafrekening.

5 redenen om voor het VAPZ te kiezen


Zekerheid
De waarborg van een mooi aanvullend pensioen door de gegarandeerde interest per storting.

Voordelig
Elk jaar een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 60% van je premie dankzij de vermindering van je sociale lasten.


Maatwerk
Je kiest zelf hoeveel je spaart en met welke periodiciteit: per maand, trimester of in een keer. 8,17% van je beroepsinkomen met een maximum van 3.859,40 euro VAPZ (bedrag in 2023).

Advies
Je DVV-consulent berekent hoeveel voordeel je doet.

Extra rendement
Je betaalt minder sociale lasten omdat de premie een beroepskost is.

Veelgestelde vragen


Kan ik een VAPZ combineren met een andere pensioenverzekeringen?
Zeker. Je kunt naast het VAPZ een klassieke pensioenspaarformule nemen en/of een Individuele Pensioentoezegging laten onderschrijven door je vennootschap of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven indien je geen vennootschap heeft. Zo benut je alle mogelijkheden om straks een hoger pensioen te hebben. Informeer bij je DVV-consulent naar de optimale combinatie.

Hoe maakt KMO-verzekeringen het verschil voor mij?
KMO-verzekeringen geeft - zonder kosten - advies om alle mogelijkheden van de diverse formules voor pensioenopbouw te optimaliseren. Zo mis je geen enkel voordeel en personaliseer je doordacht je pensioenopbouw. Maak hieronder je afspraak! (Dienst = Pensioen en bescherming => ...)


Loading...


Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je KMO-expert of raadpleeg:

- de algemene voorwaarden
- de commerciële fiche
- de info fiche 2de pijler VAPZ
- de precontractuele informatie SFDR
- de periodiek rapport SFDR

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Life Professional Protect is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

*De gegarandeerde intrestvoet kan aangepast worden voor toekomstige stortingen. De oorspronkelijke intrestvoet blijft dan van toepassing op de opgebouwde reserves op moment van de aanpassing tot de einddatum.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?