Friday Jun 21, 2024

Transportverzekering

transportverzekering2

De autoverzekering voor je bedrijfsvoertuig


Met de autoverzekering Mobility Pro ben je altijd gerust op weg. De formule is geknipt voor je eigen wagen als zelfstandige ondernemer, maar evengoed voor je volledige bedrijfswagenpark: voertuigen, minibussen en bestelwagens.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)


De BA Auto is een verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid als je met je bedrijfsvoertuig op de openbare weg komt.
Vergoeding van lichamelijke letsels of materiële schade
Ze vergoedt bij een verkeersongeval de materiële schade en de lichamelijke letsels toegebracht aan derden door het gebruik van het verzekerde voertuig.
Gratis bijstand 24/7, overal in België
Je voertuig kan na een verkeersongeval niet meer rijden? Wij brengen jou en je inzittenden naar je werk of woonplaats, en slepen je voertuig naar je garage. Ook als je in fout bent.
Bob-waarborg
Schade aan je voertuig veroorzaakt door je BOB is verzekerd.

Omniumverzekeringen


Mini Omnium
We vergoeden de schade aan je bedrijfsvoertuig door:
- brand: vuur, ontploffing, bliksem of kortsluiting
- diefstal, poging tot diefstal (ook carjacking en gevolgschade aan het voertuig)
- glasbreuk: schade wordt volledig vergoed - dus zonder franchise. Herstelt Touring Glass of Carglass de schade, dan betalen we de factuur rechtstreeks
- natuurkrachten: hagel, overstroming...
- aanrijding met dieren
- kettingbotsing

Full Omnium
Een Full Omnium dekt alles wat een Mini Omnium dekt plus schade aan je voertuig door een ongeval (in fout of niet). Ook schade door vandalisme en alle andere materiële schade zijn gedekt.

Vervangwagen
Is je voertuig betrokken bij een ongeval en is het onbruikbaar geworden of wordt het hersteld na een ongeval, dan krijg je een vervangwagen van DVV Verzekeringen

Beroepsgoederen


De uitbreiding beroepsgoederen kan enkel opgenomen worden indien de waarborg mini of full omnium mee opgenomen is. 
De uitkering is steeds in werkelijke waarde (via expertise) en in functie van de gekozen waarborg mits toepassing van een vrijstelling (bovenop de vrijstelling in eigen schade).


Start je aanvraag!

Doe je vervoer van goederen? Start hier je aanvraag...

Gegevens hoofdbestuurder
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend

Gegevens voertuig
Business Assistance:
- Je kan rekenen op een aangepast vervangvoertuig van categorie D of een bestelwagen.
- Dankzij deze uitbreiding kan je gedurende maximaal vijftien dagen (in plaats van de maximale zeven dagen van basisbijstand voertuig) gebruik maken van een vervangwagen.
Indien ja, graag verduidelijking bij opmerkingen

Vervoer van goederen


Uitsluitingen en beperkingen

- Omnium: ongevallen die veroorzaakt worden door een kennelijk gebrek aan onderhoud of door een technische tekortkoming aan het voertuig zijn niet gedekt.
- Diefstal: de schade is niet verzekerd als het voertuig niet correct werd vergrendeld.
- Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.
- De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
- De Full Omniumverzekering zal niet tussenkomen voor je lichamelijke schade en ook niet voor de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. Voor je lichamelijke schade als bestuurder heb je de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer nodig.

Goed om te weten

De autoverzekering Mobility Pro sluit je af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt je contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij je KMO-expert of hieronder:
- de algemene voorwaarden
- de commerciële fiche
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van je bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.

Mobility Pro is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?