Tuesday Jul 23, 2024

Rechtsbijstand: Hulp bij verschillende juridische kwesties met betrekking tot uw onderneming.

Mijn bedrijf

Mijn bedrijf

Onder de waarborgen: Recuperatie van onbetwiste geldschulden B2B, Inbreuken op wetten en reglementen, Conflicten met klanten en leveranciers.

Je inkomsten beschermd32

Mijn VZW

Onder de waarborgen: Besturen van voertuigen van derden in het kader van de verenigingsactiviteiten, Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus.

KMO Medische sector

Mijn medische activiteit

Onder de waarborgen: Geschillen met personeel, RSZ of de sociale inspectie, Preventief juridisch advies en nazicht van documenten.

Mijn landbouw

Mijn agrarische activiteit

Onder de waarborgen: Geschillen met betrekking tot ongevallen als deelnemer aan het verkeer, Conflicten rondom erfdienstbaarheden, mede-eigendom, vruchtgebruik, ...

130533435_xl_normal_none

Mijn garage

Onder de waarborgen: het Besturen van voertuigen van derden in het kader van uw beroepsactiviteiten, Geschillen met betrekking tot voertuigen die in de polis zijn gedekt.
Je persoonlijke verzekering in het geval van lichamelijke ongevallen

Fiscassist

FiscAssist is de ideale rechtsbijstandverzekering voor elke zelfstandige, onderneming, vzw, vereniging of vrije beroeper die bescherming wenst tegen de hoge kosten van fiscale controles. Bij een fiscale controle neemt DAS de kosten van uw accountant, advocaat of fiscaal expert op zich.


Loading...
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?