Tuesday Jul 23, 2024

POZ: een beter pensioen én een fiscaal voordeel, zelfs zonder vennootschap

POZ

POZ: een beter pensioen én een fiscaal voordeel, zelfs zonder vennootschap

Wat is een POZ?


Ben je zelfstandige maar zonder vennootschap? Sinds 2018 is er voor je eenmanszaak, vrij beroep of als meewerkende partner (maxistatuut) een nieuwe formule: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. Zo bouw je voordelig een bijkomend pensioen op naast je VAPZ en krijg je meteen een mooi fiscaal voordeel. Je kunt bovendien kiezen in welk fonds we voor je beleggen.

Een POZ is voor elke zelfstandige interessant én betaalbaar


Je stemt de hoogte van de stortingen af op je mogelijkheden en voorkeuren. Elke maand, trimester, halfjaar of een keer per jaar: je kiest wanneer je betaalt. De hoogte van de stortingen is door de overheid begrensd met de zogeheten '80%-regel'. Eenvoudig gezegd: als je wettelijk pensioen en bijkomend pensioen samen 80% van je laatste referentie-inkomen bedragen*, zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Je DVV-consulent maakt graag een plan op maat.

* Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie voorafgaande belastingperiodes. Vraag je KMO-expert om het te berekenen. Maak hieronder eenvoudig een afspraak in één van onze kantoren of bij jou op de zaak!


Loading...


5 redenen om een extra pensioen op te bouwen met een POZ


Een opportuniteit tot bijkomend pensioen!
De POZ bied je de mogelijkheid om een aanvullend pensioen te voorzien bovenop je VAPZ.

Boost je rendement
Kies voor een verzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21) en/of verbonden aan (een) intern(e) beleggingsfonds(en) (tak 23).
Via de tak23-interne beleggingsfondsen waaruit je kiest, geniet je een potentieel hoger rendement. Deze keuze is flexibel en je geniet van een distributie op maat. Het rendement is niet gegarandeerd. Het financiële risico komt dus volledig voor rekening van de verzekerde.

Fiscaal voordelig
Je geniet van een belastingvermindering tot 30%.

Geniet er meteen van!
Als verzekerde kan zowel jij, je naasten, je inkomen als je aanvullend pensioen meteen beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Verscheidene bijkomende waarborgen kunnen onderschreven worden. (overlijdenskapitaal, gewaarborgd inkomen, bescherming van de voorziene premies).

Maak je vastgoeddromen waar!
Wens je een privé onroerend goed te kopen, te verbouwen of te bouwen? Dankzij een voorschot op polis of een verpanding, kan je onder bepaalde voorwaarden je vastgoedproject financieren!

Hoe bouwt een POZ-formule je pensioen op?


Met een POZ zijn er twee mogelijkheden. Als je bereid bent om het beleggingsrisico te dragen, kun je je premie storten in een tak-23-verzekering. Deze wordt belegd in (een) beleggingsfonds(en) met een potentieel hoger rendement. Of je kiest voor meer veiligheid door de premie te storten in een tak-21-verzekering met een gewaarborgd rendement. Of je kiest voor allebei, afhankelijk van je risicobereidheid. Je belegging wordt in elk geval oordeelkundig en transparant belegd. Bovendien is er jaarlijks een check-up mogelijk zodat je steeds op de hoogte bent en kunt bijsturen.

Veelgestelde vragen


Kan ik een POZ combineren met andere pensioenformules?
Zeker. Je kan naast je POZ ook een VAPZ afsluiten of een klassieke pensioenspaarformule nemen. Het is aan te raden eerst een VAPZ af te sluiten en dan een POZ.

Als ik nu inteken, kan ik dan de voorbije jaren waarderen door middel van een bijstorting?
Ja, die mogelijkheid heb je. Je kan tot de start van je zelfstandige activiteit teruggaan voor bijkomende stortingen. Gezien POZ pas sinds 2018 bestaat, is dit wel beperkt tot 1 januari 2018.

Welke taksen en interesten zijn er allemaal als ik mijn POZ-kapitaal straks opneem?
Je vindt het overzicht in de POZ-brochure. Je DVV-consulent maakt graag een simulatie voor je POZ-plan.

Heb je nog vragen? Lees deze commerciële fiche over POZ.

Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je KMO-expert of raadpleeg:

- de commerciële fiche
- de info fiche 2de pijler POZ
- de beheersreglement
- de algemene voorwaarden
- de precontractuele informatie SFDR
- de periodiek rapport SFDR

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Life Professional Control is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

*De gegarandeerde intrestvoet kan aangepast worden voor toekomstige stortingen. De oorspronkelijke intrestvoet blijft dan van toepassing op de opgebouwde reserves op moment van de aanpassing tot de einddatum.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?