Tuesday Jul 23, 2024

Overlijdensdekking: Je bescherming tegen overlijden

overlijdensdekking

Je bescherming tegen overlijden

Hoe bescherm je je gezin en je zaak als je zou overlijden?


Je dierbaren maximaal beschermen is je prioriteit. Met een overlijdensdekking in een aanvullende pensioenpolis dek je jezelf in tegen dat risico en profiteer je tegelijk van interessante fiscale voordelen.

Wil je de continuïteit van je zaak garanderen? Dan kan je kiezen voor een tijdelijke overlijdensverzekering. Maak hieronder je afspraak met één van onze KMO-experts!


Loading...


Bescherm je naasten


Met je aanvullend pension, zoals het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), de POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) of de IPT (Individuele pensioentoezegging) kan je zorgen voor je pensioen én voor een aanvullende overlijdensuitkering voor je dierbaren. Je kiest dan het kapitaal dat het beste aansluit bij je situatie en je behoeften.

Overlijdensdekking dankzij je aanvullend pensioen
Als je tijdens de duur van je pensioencontract overlijdt, ontvangen je naasten een kapitaal om de financiële gevolgen van je overlijden op te vangen. Ze kunnen dat bedrag dan gebruiken om bijvoorbeeld successierechten te betalen of om de studies van de kinderen verder te betalen.

Zo werkt de extra overlijdensdekking in de praktijk:
- Het bedrag van de premies voor de aanvullende en optionele overlijdensdekking hangt af van het verzekerde overlijdenskapitaal, het bedrag dat je al opgebouwde heeft (de reserve) en de leeftijd van de verzekerde.
- De premies worden maandelijks afgehouden van de reserve. Zodra die het bedrag van het gewenste overlijdenskapitaal bereikt, hoef je de premie niet meer te betalen.
- Bij overlijden storten we het verzekerde overlijdenskapitaal of de opgebouwde reserve – als die hoger ligt dan het verzekerde overlijdenskapitaal – aan de begunstigden vermeld in het aanvullend pensioencontract.
- Je kan de begunstigden volledig vrij kiezen, voor zover het natuurlijke personen zijn.
- De taks op de pensioenpremie bedraagt 0% voor het VAPZ en 4,4% voor de POZ en


Geniet tevens van fiscale voordelen


Als je aanvullend pensioen opbouwt als zelfstandige geniet je van fiscale voordelen:
- VAPZ: de pensioenpremies zijn aftrekbaar als sociale bijdragen.
- POZ: je krijgt een belastingvermindering van 30% op de pensioenpremies (rekening houdend met de voorwaarden voor de belastingvermindering, zoals de 'aangepaste 80%-regel').
- IPT: de premie die je vennootschap betaalt, wordt beschouwd als bedrijfskost voor de berekening van de vennootschapsbelasting (met inachtneming van de voorwaarden voor fiscale aftrek).

Bij overlijden wordt het uitgekeerde kapitaal belast als een pensioenkapitaal van de 2de pijler. Volgens het contract waaraan het overlijdenskapitaal is gekoppeld, geldt dus de belasting zoals bepaald voor VAPZ-, POZ- en IPT-contracten. Daar houd je best rekening mee om het bedrag van de waarborg te bepalen.
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?