Monday Oct 02, 2023

Mobiliteit

Mobiliteit: verzeker uw lichte vrachtwagen en bedrijfswagen

voordeel

Uw volledige bedrijfswagenpark verzekerd: voertuigen, minibussen, bestelwagens

voordeel

Uw mobiliteit gegarandeerd in geval van schade

voordeel

24/7 bijstand

Start uw simulatie

Bij DVV verzekeringen hebt u altijd een oplossing die bij uw situatie past: een verzekering voor uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA) met of zonder Mini of Full Omnium. Bovendien hebt u keuze uit optionele waarborgen voor complete zekerheid.


EcoMobility: u betaalt tot 20% minder op uw autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid als uw auto weinig CO2 uitstoot!
enkel nodig indien mini of full omnium


(1) Burgerlijke aansprakelijkheid gedekt als u lichamelijke letsels of materiële schade veroorzaakt aan derden met uw bedrijfswagen (verplichte verzekering).
(2) Gratis bijstand als u een verkeersongeval hebt in België.
(3) Rechtsbijstand: DVV verdedigt uw belangen en die van uw inzittenden. U kiest zelf uw advocaat: de verzekering Rechtsbijstand betaalt het honorarium en de andere kosten.
(4) Uw verzekering komt tussen als u materiële schade hebt aan uw voertuig. Uw voertuig is ook verzekerd tegen diefstal, glasbreuk (schade aan voorruit, zijruiten en achteruit van uw wagen), natuurramp, aanrijding met dieren en brand die schade veroorzaakt aan uw voertuig.
(5) Uw verzekering komt tussen bij diefstal, glasbreuk (schade aan voorruit, zijruiten en achteruit van uw wagen), natuurramp, aanrijding met dieren en brand die schade veroorzaakt aan uw voertuig.
(6) Bijstand voertuig: Hebt u een ongeval, pech met uw voertuig of werd het gestolen? Onze professionele hulp maakt het verschil. Wij staan in België, heel Europa en Noord-Afrika 24/7 voor u klaar. U krijgt een vervangwagen in bepaalde gevallen. Personenbijstand is mee inbegrepen: DVV Assistance helpt u en uw passagiers als u bijstand nodig hebt in het buitenland omdat u ziek of gekwetst bent, komt te overlijden of als een dringende terugreis vereist is door een onvoorziene gebeurtenis.
(7) Bestuurdersverzekering: deze waarborg voorziet een vergoeding voor u als u gewond raakt of voor uw naasten als u overlijdt na een verkeersongeval.

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde schadevergoeding verhalen op de verzekerde:
- De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald werd.
- Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering of in de loop van het contract.
- Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
- De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat die het resultaat is van het gebruik van andere producten dan alcohol.
- De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
- Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
- Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs. Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke aansprakelijkheid:
- De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
- De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium:
De Mini Omnium & Full Omnium komen niet tussen voor uw lichamelijke letsels of voor de lichamelijke en materiële schade van derden. Voor uw lichamelijke schade als bestuurder hebt u de optie Bestuurdersverzekering nodig.

DVV verzekeringen komt ook niet tussen voor:
- Boetes en gerechtelijke sancties bij de waarborg rechtsbijstand.
- Dronkenschap of soortgelijke staat van de verzekerde bij de bestuurdersverzekering.
- Medische kosten door de uitoefening van deltavliegen, paragliden, bobsleeën, parachutespringen, bergbeklimmen, off-piste bij de personenbijstand.

Goed om weten

De autoverzekering Mobility sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw KMO-specialist of hieronder:

- de commerciële fiche
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.

Business Car is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top