Friday Jun 21, 2024

Laat het RIZIV je pensioen opbouwen

Hoe optimaliseer ik mijn pensioen als zelfstandige

Laat het RIZIV je pensioen opbouwen


Sociaal voordeel van het RIZIV: doe je voordeel
Wist je dat sommige geconventioneerde (para)medische beroepen kunnen genieten van een sociaal voordeel? Het RIZIV stort dan een jaarlijkse bijdrage in een pensioencontract zoals het sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Het RIZIV bouwt dus elk jaar een aanvullend pensioen voor je op, bovenop het pensioen dat je zelf opbouwt via een sociaal VAPZ.

Wie heeft recht op het sociaal voordeel van het RIZIV?
In principe moet je aan verschillende voorwaarden voldoen om te genieten van dit sociaal statuut. Enkele voorbeelden: geneesheren, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten, zelfstandige thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen in hoofdberoep toegetreden zijn tot het huidige akkoord voor je beroep een RIZIV-nummer hebben een minimale activiteitsdrempel bereikt hebben Consulteer de gedetailleerde voorwaarden per (para)medisch beroep de website van het RIZIV.

Hoeveel bedraagt dit voordeel?
Het bedrag van de premies verandert elk jaar en hangt af van verschillende factoren, zoals het uitgeoefende beroep. Enkele voorbeelden van jaarpremies voor 2022: voor een arts: tussen 2.419,36 en 5.128,78 euro voor een kinesist: tussen 1.790,34 en 3.165,07 euro voor een logopedist: tussen 1.317,06 en 2.716,42 euro voor een verpleegkundige: 548,77 euro

Waarvoor dienen de door het RIZIV betaalde premies?
De premies worden gestort in een sociaal VAPZ-contract: 10% van de premie wordt gebruikt voor een solidariteitsluik dat beperkte waarborgen biedt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals bescherming van je pensioen via premievrijstelling en een aanvullend inkomen dankzij het gewaarborgd inkomen. De resterende 90% wordt gebruikt om je aanvullend pensioen op te bouwen. De premies worden belegd tegen een rentevoet, die per storting gegarandeerd is voor de volledige initiële duur van het contract. Na afloop van het contract, dus bij je wettelijk pensioen, ontvang je een aanvullend pensioenkapitaal, dankzij de stortingen door het RIZIV.

Welke andere mogelijkheden zijn er om een aanvullend pensioen op te bouwen?
Als zelfstandige blijft het (sociaal) VAPZ met eigen stortingen het meest interessante pensioenproduct. Je spaart voor je pensioen en geniet tegelijk van een mooi fiscaal voordeel. De premies die je zelf stort in het (sociaal) VAPZ worden voor je personenbelasting immers beschouwd als sociale bijdragen. Het maximaal aftrekbare bedrag van je VAPZ is beperkt en wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2023 is dat maximaal 3.859,40 euro op jaarbasis voor het gewone VAPZ en 4.440,43 voor het sociaal VAPZ. Heb je de mogelijkheid om meer te sparen dan het wettelijk maximum van het VAPZ? Dan raden we je aan om je VAPZ aan te vullen met persoonlijk pensioensparen, een IPT (Individuele Pensioentoezegging) als je een vennootschap hebt of een POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) als je zelfstandige bent zonder vennootschap.

Denk aan DVV voor je VAPZ RIZIV
Wil je je aanvullend pensioen verhogen via het RIZIV? Dat kan makkelijk met DVV! Praat erover met je KMO-expert, zij of hij helpt je graag. Weet ook dat je als (al dan niet geconventioneerde) zorgverlener een (al dan niet sociaal) VAPZ kan onderschrijven met eigen stortingen bij DVV. Dit kan gecombineerd worden met het VAPZ RIZIV. Je betaalt je eigen pensioenpremies en geniet van een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 64%. Vraag vrijblijvend advies aan je KMO-expert. Maak hieronder je afspraak in één van onze kantoren of bij jou op locatie!

Gepubliceerd op 17/04/2023



Loading...
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?