Tuesday Jul 23, 2024

Jobstudenten aanwerven: alles wat je moet weten

banner obj kmo

Belangrijkste vragen over werken met jobstudenten


Jobstudenten zijn interessant om het personeelstekort in de zomervakantie op te vangen of om het team te ondersteunen in drukke periodes. Maar wie kan er als jobstudent werken en onder welke voorwaarden? We zetten alles op een rij.

Wie kan je aannemen met een studentencontract?
Een jobstudent moet minstens vijftien jaar zijn (of zestien als hij of zij de eerste twee jaren van het middelbaar niet heeft afgemaakt). Er is geen maximumleeftijd, maar de jongere die je aanwerft, moet student zijn in hoofdstatuut in het middelbaar of hoger onderwijs (hogeschool of universiteit). Jongeren die een diploma behalen via de Examencommissie of in een stelsel zitten van alternerend werken en leren kunnen ook als jobstudent aan de slag.
Studenten in avondonderwijs of via een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan komen niet in aanmerking voor dit voordelige statuut. Om zeker te zijn dat de student aan de voorwaarden voldoet, vraag je het best een bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling.

Wanneer en hoeveel mag een jobstudent werken?
Om te genieten van de verminderde RSZ-bijdrage, mag een jobstudent maximaal 475 uur werken per kalenderjaar. Je kan dat makkelijk controleren via de site student@work. Je hebt wel de toestemming van de student nodig die je het attest en de toegangscode moet bezorgen. Doe zeker navraag, want vanaf het 476e uur betaal je normale RSZ-bijdragen.
Behalve in specifieke sectoren (zoals de horeca), mag je geen minderjarige studenten tewerkstellen op zondagen, feestdagen en ‘s nachts. Goed om te weten: je bent ook verplicht om de wettelijke rusttijden te respecteren.

Welk loon betaal je aan de jobstudent?
Het loon van een jobstudent moet minstens dat van het sectorale barema zijn. Als je sector geen sectorale barema’s heeft, houd je rekening met de nationale barema’s. Een student heeft daarnaast recht op een verplaatsingsvergoeding als je andere medewerkers dat ook hebben. Een studentenovereenkomst is interessant voor je onderneming. Zolang de jobstudent niet meer werkt dan 475 uur op een kalenderjaar, betaal je beperkte RSZ-solidariteitsbijdrage (5,43% in 2022). Bovendien is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Contract van een jobstudent
De arbeidsovereenkomst voor een student moet voldoen aan bepaalde voorwaarden:
- contract van bepaalde duur, voor maximaal twaalf opeenvolgende maanden
- vermelding van de verplichte wettelijke bepalingen
- opgemaakt in twee exemplaren
- vijf jaar te bewaren op de werkplek

Andere wettelijke verplichtingen
- Geef het arbeidsreglement af aan de student en laat het ondertekenen.
- Doe ten laatste op de dag van de indiensttreding een Dimona-aangifte. Hernieuw indien nodig de aangifte elke drie maanden.
- Net zoals de rest van je personeel moet de jobstudent gedekt zijn door je arbeidsongevallenverzekering. Verwittig je verzekeraar zodat de student in je polis wordt opgenomen.

Je KMO-expert is er voor je Wil je zeker zijn dat je medewerkers correct gedekt zijn door je arbeidsongevallenverzekering? Aarzel niet en contacteer je KMO-expert, zij of hij helpt je graag.

Gepubliceerd op 18/05/2022
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?