Friday Jun 21, 2024

Je persoonlijke verzekering in het geval van lichamelijke ongevallen

Persoonlijke verzekering

Je persoonlijke verzekering in het geval van lichamelijke ongevallen

Als zelfstandige of vrij beroep ben je financieel extra kwetsbaar


Moet je na een ongeval worden opgenomen in het ziekenhuis, revalideren of word je arbeidsongeschikt? Zonder verzekering betaal je zélf alle bijkomende medische kosten en krijgt je slechts een bescheiden vervangend inkomen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (behandeld door de mutualiteit). Extra uitgaven en minder inkomsten: dat is voor jou als zelfstandige niet vanzelfsprekend. Daarom heeft DVV verzekeringen specifiek voor je beroepssituatie de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen.

3 redenen om voor een Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen te kiezen


Dubbele financiële zekerheid
Een vergoeding voor de extra medische kosten en voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Extra gemoedsrust in geval van tijdelijk arbeidsongeschiktheid
Je krijgt een vervangend inkomen vanaf de uitkeringsdatum van je keuze: 1ste, 16de of 31ste dag na het ongeval.

Snelle tussenkomst
DVV waarborgt een stipte uitbetaling en persoonlijke service. Maak hieronder je afspraak met één van onze KMO-experts.


Loading...


Uitgebreide vergoeding voor medische kosten


De kosten die je ziekenfonds of eventuele andere verzekering (bv. hospitalisatieverzekering) niet vergoedt, neemt DVV door de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen automatisch op zich. Alle medische dienstverleningen en behandelingen na een ongeval zijn inbegrepen zoals orthopedie, de voorlopige en eerste prothese, hersteltherapie, ziekenhuisopname, …

Vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid


Kan je door een ongeval je professionele activiteit tijdelijk of definitief niet meer uitvoeren? Dan ontvang je een vervangend inkomen tijdens je tijdelijke of blijvende invaliditeit. De hoogte ervan is maatwerk. Ze hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid, je activiteit en de start van uitkering die je gekozen hebt: vanaf de 1ste, 16de of 31ste dag na het ongeval.

Bij blijvende invaliditeit krijg je van de verzekering een éénmalige kapitaaluitkering in functie van de procent van invaliditeit.
Je KMO-expert informeert je graag over deze waarborgen.

Je nabestaanden financieel beschermd


Overlijd je onmiddellijk of binnen de drie jaar aan de gevolgen van een ongeval? Dan keert de Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen een kapitaal uit aan je begunstigden.

Verlaag je premie met de flexibele vrijstelling


De premie is afhankelijk van de gekozen waarborgen en van de verzekerde bedragen voor de medische kosten, de blijvende invaliditeit, wachttijd voor de tijdelijke ongeschiktheid, …

Heb je nog vragen? Lees de commerciële fiche Persoonlijke verzekering.

Uitsluitingen en beperkingen


Je kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval gebeurde bij dronkenschap, door een weddenschap, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurramp, bij een erkend arbeidsongeval of winstgevende sportbeoefening. De meeste gevechtssporten, alpinisme, zweefvliegen en andere risicosporten zijn verzekerbaar mits betaling van een extra premie. Bij tijdelijke invaliditeit is de dagvergoeding ten hoogste 0,3% van de som van de verzekerde kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit.

De verzekering geldt voor jou persoonlijk. Voor je gezin neem je het best de verzekering Ongeval Privéleven.


Goed om te weten

De lichamelijke ongevallen verzekering Persoonlijke verzekering - Lichamelijke ongevallen sluit je af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt je contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je KMO-expert of raadpleeg:

- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
- de commerciële brochure.


Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Persoonlijke verzekering - Lichamelijke ongevallen is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?