Friday Jun 21, 2024

Je lichamelijke ongevallenverzekering 24 op 24 voor privé en beroep

LO24

Je lichamelijke ongevallenverzekering 24 op 24 voor privé en beroep

Als zelfstandige of vrij beroep ben je financieel extra kwetsbaar


Moet je na een ongeval worden opgenomen in het ziekenhuis, revalideren of word je arbeidsongeschikt? Zonder verzekering betaal je zélf alle bijkomende medische kosten en krijg je slechts een bescheiden vervangend inkomen. Extra uitgaven en minder inkomsten: dat is voor jou als zelfstandige niet vanzelfsprekend. Daarom heeft DVV verzekeringen specifiek voor je beroepssituatie de verzekering Lichamelijk Ongevallen.

Deze verzekering kan je ook als waarborg naast de verzekering Arbeidsongevallen van je medewerkers afsluiten. Maak hieronder je afspraak met één van onze KMO-experts!


Loading...


3 redenen om voor de verzekering Lichamelijke Ongevallen te kiezen


Financiële zekerheid
Een vergoeding voor medische kosten en voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Extra gemoedsrust in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
Je kan al een vervangend inkomen krijgen vanaf de 1ste dag na het ongeval.

Snelle tussenkomst
DVV waarborgt een stipte uitbetaling en persoonlijke service.

Vergoeding naar keuze


Je mag kiezen tussen twee vergoedingen:

- Wettelijke vergoeding: je bent gedekt zoals medewerkers in functie van de wettelijk verplicht verzekering.
- Multiplicator vergoeding: je bent gedekt volgens een multiplicator van je inkomen.

Uitgebreide vergoeding voor medische kosten


Wettelijke basis: de kosten die je ziekenfonds niet vergoedt, neemt DVV verzekeringen door de verzekering Lichamelijke Ongevallen automatisch op zich op basis van de RIZIV-barema. Alle dienstverleningen en behandelingen na een ongeval zijn inbegrepen zoals medische transporten, orthopedie, protheses, hersteltherapie, ziekenhuisopname, ...

Multiplicatoren: wij vergoeden de kosten voor medische zorg en de vergelijkbare kosten op basis van het RIZIV-barema. De vergoedingen worden uitbetaald na aftrek van de vergoedingen die werden toegekend door je ziekenfonds.

Vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid


Wettelijke basis: kan je door een ongeval je professionele activiteit tijdelijk of definitief niet meer uitvoeren? In dat geval krijg je een vervangingsinkomen dat vergelijkbaar is met de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Multiplicatoren: Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijg je een vervangingsinkomen dat gelijk is aan een percentage van je dagelijkse bezoldiging. Als die ongeschiktheid blijvend is (100%) krijg je een kapitaal dat gelijk is aan je bezoldiging vermenigvuldigd met de coëfficiënt die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.

Je nabestaanden financieel beschermd


Wat gebeurt er als je meteen overlijdt of binnen drie jaar ten gevolge van een ongeval? Dan keert de verzekering Lichamelijke Ongevallen een rente uit aan je gezinsleden.

Heb je nog vragen? Lees de commerciële fiche Lichamelijke ongevallen.

Uitsluitingen en beperkingen


Je kan geen beroep doen op de verzekering als het ongeval gebeurde in staat van dronkenschap, door een weddenschap, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurramp of winstgevende sportbeoefening, o.a. gevechtssporten, bergbeklimmen, kitesurfen en andere risicovolle sporten die vermeld staan in de algemene voorwaarden. De verzekering geldt voor jou persoonlijk. Voor je gezin neem je het best de verzekering Ongeval Privéleven.

Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht.
Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden op vraag bij je KMO-expert of raadpleeg:

- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
- de commerciële fiche


Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen.

Employees Pension & Care is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?