Tuesday Jul 23, 2024

Je aanvullend pensioen beschermd: Verzekering premievrijstelling

Hoe optimaliseer ik mijn pensioen als zelfstandige

Je aanvullend pensioen beschermd

Wat met je pensioenopbouw als je arbeidsongeschikt wordt?


Als je door een ongeval of ziekte je beroepsactiviteit tijdelijk of permanent niet meer kan uitoefenen, dan wordt het moeilijk om je pensioenpremie te storten in je contract. In het ergste geval betekent dat dat je geen aanvullend pensioen meer opbouwt via je VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) of IPT (Individuele pensioentoezegging). Gelukkig is er dan de verzekering premievrijstelling. Tijdens je arbeidsongeschiktheid, hoef je je premie niet meer te betalen, maar bouw je toch verder pensioen op.

Hoe werkt de waarborg premievrijstelling?


Als je door ziekte of een ongeval minstens 25% arbeidsongeschikt bent, dan hoef je tijdelijk je pensioenpremie niet zelf te betalen. Na afloop van de eigen risicotermijn storten we maandelijks een percentage van de premie:

Lager dan 67% arbeidsongeschikt: percentage op basis van je invaliditeit.
Vanaf 67% arbeidsongeschiktheid: we storten 100% van de voorziene premie.

Dankzij deze dekking zal je arbeidsongeschiktheid geen impact hebben op je aanvullend pension.

Geniet tevens van fiscale voordelen

Het fiscaal voordeel van de verzekering gewaarborgd inkomen hangt af van het aanvullend pensioencontract waaraan de waarborg gekoppeld is:
- Als aanvullende waarborg in een IPT: de premies kunnen worden afgetrokken als bedrijfskost (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
- Als aanvullende waarborg in het VAPZ of POZ: de premies zijn aftrekbaar als werkelijk gemaakte beroepskosten (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).

Je betaalt 9,25% taks op de premie.Loading...


Je kiest de opties zelf!


Voor de verzekering premievrijstelling kies je zelf de eigen risicotermijn: 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. Je kan ze ook afkopen zodat de premie vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid wordt betaald (op voorwaarde dat die langer duurt dan het voorziene termijn).
Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?