Tuesday Jul 23, 2024

Hoe begin je met een preventieplan?

preventie

Hoe begin je met een preventieplan?


Je verzekeraar heeft waarschijnlijk al met je gesproken over de noodzaak van een preventieplan. De bedoeling van dit plan is risico’s te analyseren om je medewerkers en je vermogen zo goed mogelijk te beschermen. Maar waar te beginnen? Volg onderstaande gids!

Het doel van het preventieplan?
In het preventieplan, dat wordt onderhandeld of opgelegd door de verzekeraar, wordt omschreven welke risicofactoren er gepaard gaan met je bedrijfsactiviteiten en welke preventiemaatregelen er nodig zijn om deze risico’s uit te schakelen of te beheersen. Het doel van het preventieplan bestaat erin om:
- zoveel mogelijk schadegevallen te vermijden
- de ernst te beperken van de schadegevallen die zich toch nog voordoen.

De basisprincipes van het preventieplan
Het preventieplan vertrekt vanuit de risicoanalyse. Hiermee identificeer, beoordeel en rangschik je de risico’s van je bedrijf en activiteiten. De aard van de risico’s vormt de ruggengraat van je preventieplan. Dit plan is dus afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en je bedrijfsactiviteiten.

Afhankelijk van het bedrijfsprofiel bestaan er verschillende risico’s in heel uiteenlopende domeinen. Dit gaat over 'brand en aanverwante risico's, arbeidsongevallen, aansprakelijkheidsrisico’s, diefstal, elektronische risico's, cyberaanvallen, machinebreuk, exploitatieverlies enzovoort.

De risicoanalyse is noodzakelijk om deze risico’s te identificeren en om de juiste preventie- en beschermingsmaatregelen te omschrijven die nadien moeten geïmplementeerd worden. Deze maatregelen zijn erop gericht om de frequentie en de ernst van mogelijke schadegevallen te laten afnemen. Denk bijvoorbeeld aan een rookverbod dat bedoeld is om te vermijden dat sigaretten een brandgevaar vormen of het compartimenteren van een gebouw zodat een brand zich niet verspreidt.

De inhoud van het preventieplan
Het preventieplan bevat technische, materiële, organisatorische en andere maatregelen die je inzet om risico’s te vermijden en te beperken. We illustreren dit met een voorbeeld rond het brandrisico. Hier moeten preventiemaatregelen het mogelijk maken om:
- te voorkomen dat de voorwaarden voor een vuurdriehoek vervuld zijn. Dit wil zeggen, de gelijktijdige aanwezigheid van brandstof, zuurstof en een energiebron.
- brand te signaleren en bestrijden met actieve maatregelen zoals automatische branddetectie, automatische blusinstallaties, het sluiten van brandwerende deuren enzovoort.
- de uitbreiding van een brand te vermijden door passieve maatregelen zoals het compartimenteren van lokalen door middel van brandwerende deuren en muren, enzovoort.

In het preventieplan worden de preventieclausules en uitvoeringsmodaliteiten opgenomen die door de verzekeraar opgelegd worden. Indien nodig kan er ook een tijdspanne aan toegevoegd worden waarbinnen je preventiemaatregelen moet invoeren.

Zo ontstaan er drie klassen van preventieclausules:
- Klasse A: verplicht en onmiddellijk oplossen
- Klasse B: verplicht en oplossen voor de aangegeven datum
- Klasse P: reeds uitgevoerde preventiemaatregelen (in orde) die moeten gehandhaafd worden gezien hun permanente karakter

Staat je preventieplan nog niet helemaal op punt? Heb je vragen met betrekking tot preventie en bescherming op het werk? Doe beroep op de expertise van je KMO-expert.

Vind je dit artikel interessant? Lees meer op KMO Insider

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?