Tuesday Jul 23, 2024

Groepsverzekering: een aanvullend pensioen voor je medewerkers

groepsverzekering

Groepsverzekering: een aanvullend pensioen voor je medewerkers

Wat is de groepsverzekering Employees Pension & Care?


Employees Pension & Care is een groepsverzekering die je afsluit voor je medewerkers. De premie die je stort in de groepsverzekering, wordt gebruikt om een aanvullend pensioen op te bouwen voor je medewerkers en om hen extra financiële bescherming te bieden. Met Employees Pension & Care beschik je over een eenvoudige formule die je vlot invoert in je KMO.

Basiswaarborgen van de groepsverzekering Employees Pension & Care


Employees Pension & Care biedt verschillende basiswaarborgen:
- Aanvullend pensioen: je medewerkers krijgen een extra pensioenpotje dankzij de premies die je stort voor de pensioenopbouw.
- Overlijdensdekking: bij overlijden krijgen de nabestaanden minstens 100% van het brutojaarloon uitgekeerd (uitbreidbaar tot 300% van het brutojaarloon).
- Premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid: als je werknemers niet kunnen werken door een ongeval of ziekte wordt de premie verder betaald.

Loading...


3 redenen om voor de groepsverzekering Employees Pension & Care te kiezen


Je aantrekkelijkheid als werkgever stijgt
Een groepsverzekering is een interessante troef om medewerkers aan te trekken en te behouden. Zo kunnen ze hun wettelijk pensioen aanvullen dat gemiddeld maar één derde van het laatst verdiende brutoloon bedraagt. Naast het aanvullend pensioen kan de groepsverzekering ook een extra bescherming bieden bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Eenvoudig en weinig administratie
Employees Pension & Care is een kant-en-klare groepsverzekering met vaste basiswaarborgen (pensioen, overlijden en invaliditeit) die je eventueel uitbreidt met optionele waarborgen.

Financieel interessante en fiscaal vriendelijke oplossing
Je brengt de premies in als beroepskosten (op voorwaarde dat de 80%-regel wordt gerespecteerd). Daarnaast betaal je als werkgever op deze premies maar 8,86% socialezekerheidsbijdrage in plaats van 25% zoals op het loon. Zowel voor jou als voor je medewerkers is een groepsverzekering dus een pak interessanter dan een loonsverhoging.


Hoe werkt Employees Pension & Care in de praktijk voor jou?


Als werkgever betaal je een premie die bestaat uit een percentage van het loon. Met die bijdragen wordt een pensioenkapitaal opgebouwd, een kapitaal voorzien in geval van overlijden en een premievrijstelling of een rente in geval van arbeidsongeschiktheid.


Op zoek naar een groepsverzekering volledig op maat?


Voor een groepsverzekering op maat van je KMO of voor meer dan 50 werknemers, neem je contact op met je KMO-exper. Zij of hij bekijkt dan samen met jou naar de beste oplossing.


Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden of vraag bij je KMO-expert of raadpleeg:

- de algemene voorwaarden
- de commerciële fiche
- de precontractuele informatie SFDR
- de periodiek rapport SFDR

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Employees Pension & Care is een product van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?