Thursday May 23, 2024

DIGI COVER

banner cyber kmo

Verzekering tegen een cyberaanval


Je IT-systeem vormt vaak de ruggengraat van je bedrijf. Zonder computer of database kan je zaak niet draaien. Daarom ontwikkelde DVV verzekeringen Digi Cover: 3-in-1 bijstand voor snelle en praktische hulp om de gevolgen van een cyberaanval of panne op te lossen of tot een minimum te beperken.

Digi Cover combineert dringende IT-bijstand met een begeleiding door juridische en communicatiespecialisten. DVV wilt je alle experts bieden zodat je je activiteit zo snel mogelijk kan hernemen.

Enkele voorbeelden:
- Je computer werd aangevallen door een Trojaans paard dat zorgt dat je software niet meer werkt.
- Een virus verspreidt zich van je systemen naar die van klanten en leveranciers.
- Je database is aangetast en de persoonlijke gegevens van je klanten zijn daardoor publiek gemaakt.

Wat omvat deze verzekering?


Digi Cover dekt schade aan derden, net als de kosten voor de herstelling van je IT-systeem. De kosten voor de gerechtelijke procedures (kennisgeving, administratieve boete) zijn ook gedekt.

Na een korte wachttijd zal de verzekering ook het omzetverlies vergoeden door een tijdelijke totale stilstand.

Hoe werkt deze verzekering?


Je systemen werken niet meer correct en je vermoedt een cyberaanval? Bel onmiddellijk ons bijstandsnummer. Binnen de 24 uur bekijkt een IT-expert je probleem, eventueel bij je ter plaatse. Als persoonlijke gegevens werden gelekt, krijg je begeleiding:
- Een juridische specialist zal je bijstaan bij je contacten met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je krijgt ook ondersteuning als er sprake is van contractuele boetes.
- Een expert in communicatie en crisismanagement helpt je om het incident te communiceren naar je commerciële partners en klanten, zoals vereist door de GDPR-regelgeving.


Start je aanvraag!

Het is soms moeilijk om de oorzaak van een probleem te vinden in je systemen. Gelukkig ben je bij ons gedekt tegen cybercriminaliteit, diefstal van persoonsgegevens, en zelfs als je systemen stil liggen door een panne. Doe hier je aanvraag
Geografische verdeling
Totale omzet of budget (voor vzw's)
Geografische verdeling van de totale omzet (in %)


Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering Digi Cover komt niet tussen in de volgende gevallen:
- schade als gevolg van imagoverlies of aantasting van de reputatie
- financiële schade door fraude of misbruik van vertrouwen van je medewerker(s), behalve opzettelijke daad van een aangestelde
- IT-systemen van derden

Raadpleeg voor meer informatie over de uitsluitingen en beperkingen de algemene en bijzondere voorwaarden die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn bij een KMO-specialist.

Goed om te weten

De verzekering Digi Cover wordt afgesloten voor 1 jaar. Zij wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Raadpleeg de Algemene voorwaarden (franchise, gedekte goederen, beperkingen van de dekking enz.) bij je KMO-expert of bekijk:
- de algemene voorwaarden
- de commerciële fiche
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

De verzekering Digi Cover is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?