Friday Jun 21, 2024

Bestuurdersverzekering

kmo business car

Bestuurdersverzekering


Met de verplichte BA-verzekering zijn de passagiers van het voertuig verzekerd, maar de bestuurder niet. Daarom raden wij de bestuurdersverzekering aan. Deze verzekering voorziet een schadevergoeding voor jou of je naasten als je gewond bent of overlijdt na een verkeersongevalStart je aanvraag!

Met de autoverzekering Mobility Pro ben je altijd gerust op weg. De formule is geknipt voor je eigen wagen als zelfstandige ondernemer, maar evengoed voor je volledige bedrijfswagenpark: voertuigen, minibussen en bestelwagens. Start hier je aanvraag...

Gegevens hoofdbestuurder
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend
enkel invullen indien verschillend

Business Assistance:
- Je kan rekenen op een aangepast vervangvoertuig van categorie D of een bestelwagen.
- Dankzij deze uitbreiding kan je gedurende maximaal vijftien dagen (in plaats van de maximale zeven dagen van basisbijstand voertuig) gebruik maken van een vervangwagen.
Indien ja, graag verduidelijking bij opmerkingen


Uitsluitingen en beperkingen

- Omnium: ongevallen die veroorzaakt worden door een kennelijk gebrek aan onderhoud of door een technische tekortkoming aan het voertuig zijn niet gedekt.
- Diefstal: de schade is niet verzekerd als het voertuig niet correct werd vergrendeld.
- Glasbreuk: bepantserde en dubbele ruiten zijn niet gedekt.
- De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
- De Full Omniumverzekering zal niet tussenkomen voor je lichamelijke schade en ook niet voor de lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. Voor je lichamelijke schade als bestuurder heb je de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer nodig.

Goed om te weten

De autoverzekering Mobility Pro sluit je af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt je contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij je KMO-expert of hieronder:
- de algemene voorwaarden
- de commerciële fiche
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van je bijstandsaanvraag zullen je persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.

Mobility Pro is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?