Thursday May 23, 2024

BA Onderneming

banner ba kmo

Waarom intekenen op een BA Onderneming?


De verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) Onderneming verdedigt je belangen wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor onverwachte en onopzettelijke schade aan derden (leveranciers, klanten, bezoekers …). Voor je verdediging omringt DVV zich met gespecialiseerde experts en advocaten.

Word je aansprakelijk gesteld? DVV verzekeringen vergoedt de derden. Je kan zelf dus met een gerust hart op je activiteit focussen.

Drie soorten schade zijn gedekt: materiële, lichamelijke en financiële schade.

Enkele voorbeelden:
- Een bezorger valt omwille van de gladde vloer in je winkel.
- Een klant valt van een wankele stoel in je wachtzaal en breekt zijn arm.
- Je arbeider beschadigt een machine die hij aan het herstellen is.


Start je aanvraag!

Je bent bijna klaar om je eerste klant te ontvangen! Dan is het cruciaal dat je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt die je belangen verdedigt bij een geschil en die derden vergoedt als je aansprakelijk gesteld wordt.
Een persoon die deeltijds werkt (meer dan 51% van een voltijdse baan) telt als 1, een persoon die halftijds werkt (minder dan 50%) telt als 0,5


Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering BA Onderneming komt niet tussen voor:

- opzettelijke schade
- geschillen die voortvloeien uit zuiver contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
- geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, niet-naleving van de wetgeving inzake mededinging en schending van intellectuele eigendomsrechten

Raadpleeg voor alle uitsluitingen en beperkingen de algemene en bijzondere voorwaarden die op eenvoudige vraag beschikbaar zijn bij je DVV consulent.

Goed om te weten

De duur van het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het contract is stilzwijgend verlengbaar voor opeenvolgende periodes zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je KMO specialist of raadpleeg:

- de algemene voorwaarden
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
- de commerciële fiche 

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Onze dienst voor klachtenbeheer en de ombudsman zijn er om je te helpen. Hoe een klacht indienen?

Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?