Thursday May 23, 2024

BA Objectieve aansprakelijkheid

banner obj kmo

Een verplichte verzekering die de toekomst van je activiteit beschermt


Je baat een openbare gelegenheid uit zoals een restaurant, hotel, cultuurcentrum of evenementenhal? Dan verplicht de wet je om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten tegen de gevolgen van brand en ontploffing. Als ze je gebouw treffen, dan neemt deze verzekering de schadeclaims van je klanten, bezoekers, bewoners of andere personen voor haar rekening. Anders zou je zelf voor deze kosten opdraaien en komt de toekomst van je activiteit in gevaar.

Schade aan derden door brand en ontploffing
De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid brand en ontploffing van DVV staat in voor de schadeclaims bij brand of ontploffing in je eigen gebouw en installaties. Maar ook in de getroffen aanpalende gebouwen, als de oorzaak in je gebouw of installatie plaatsvindt. Een hele geruststelling omdat deze situatie vaker voorkomt dan je denkt.

Ben je altijd verantwoordelijk voor de schade?
Zelfs zonder bewijs van fout kan een tegenpartij je als uitbater aansprakelijk stellen. Daarom is deze verzekering verplicht: anders is de kans reëel dat de toekomst van je zaak in gevaar komt.


Start je aanvraag!

Je bent bijna klaar om je eerste klant te ontvangen! Dan is het verplicht voor sommige activiteiten om een verzekering BA Objectieve aansprakelijkheid af te sluiten. Doe hier je aanvraag!
voor het publiek toegankelijk (sportterreinen niet inbegrepen)


Uitsluitingen en beperkingen

Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de verzekeringnemer is niet gedekt. We vergoeden ook geen materiële en immateriële schade niet die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.

Goed om te weten

De duur van de burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid brand en ontploffing wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt je contract telkens stilzwijgend verlengd voor één jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je KMO-specialist of raadpleeg:

- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
- de commerciële brochure

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Objectieve is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?