Friday Jun 21, 2024

Al je hardware en software in een globale verzekering: @rtronic

artronic

Al je hardware en software in een globale verzekering

Wat is de verzekering @rtronic?


Hardware en software zijn het hart van je activiteit. Schade eraan belemmert direct je productiviteit. Bovendien is de vervanging van computers, printers, servers, programma's of het herstellen ervan kostbaar. Daarom heeft DVV verzekeringen een formule die je financiële gemoedsrust geeft: @rtronic. In deze verzekering is alles gedekt volgens het principe 'Alle risico's behalve'. Je hard- en software is dus voor een globale waarde verzekerd. Je kiest zelf die waarde.

5 redenen waarom je hardware en software goed verzekerd zijn met @rtronic

Compleet
@rtronic is een globale verzekering voor al je hardware en software.

Op maat
Je bepaalt zelf de verzekerde waarde van je hardware en software. Je kan ze dus geheel of gedeeltelijk dekken.

Alle risico’s
@rtronic dekt alle schade behalve de schades die expliciet uitgesloten zijn in de Algemene voorwaarden. Dus nooit verrassingen.

Nieuwvervangingswaarde
De vervanging van nieuwe hardware en software is financieel gunstig voor je, aangezien er geen rekening wordt gehouden met o.a. slijtage.

Persoonlijk advies
Je krijgt een voorstel van je KMO-expert, afgestemd op je situatie.
Maak hieronder je afspraak met één van onze KMO-experts

Loading...


Verzekering @rtronic: een zeer uitgebreide dekking van je hardware en software


De dekking houdt rekening met alle mogelijke schade.
- Schade door brand
- Schade door kortsluiting en blikseminslag
- Schade door (poging tot) diefstal
- Schade door natuurrampen
- Schade door opzettelijke daden van personeel of derden
- Schade door onervarenheid, nalatigheid, verkeerde bediening


@rtronic vergoedt ook bijkomende kosten


Zo is de vervanging van standaardsoftware (zoals een MS Office-pack), de herinstallatie van maatwerksoftware en de vervanging of herstelling van onderling verwisselbare informatiedragers inbegrepen. Zijn er tijdelijk extra kosten dan worden ze door @rtronic gedragen.


Deze voordelen maken @rtronic bijzonder


Allereerst is er de 'vervanging in nieuwwaarde'. Zo zorgt schade niet voor onvoorziene extra kosten. Je bent verzekerd voor een bedrag, Concreet: je bepaalt zelf het te verzekeren kapitaal. Je hoeft dus geen inventaris door te geven van de hardware en software die je wilt verzekeren. Ook als je apparatuur vervangt, hoef je de polis niet aan te passen. Zo eenvoudig is het.


Stem @rtronic eenvoudig af op je specifieke wensen


Wil je een verzekering voor de immateriële schade als gevolg van een cyberaanval (bv een virus) of een panne van je IT-systeem? Dan adviseren we je Digi Cover. Vraag je DVV-consulent om een toelichting van deze verzekering.

Verder kan je @rtronic uitbreiden met een dekking van de kosten om je activiteiten sneller op te starten. Ook de tijdelijke huur van vervangende hardware en software is een optie. Net zoals de kosten omdat je werk moet uitbesteden als gevolg van de schade.

Heb je nog vragen? Lees de commerciële fiche @rtronic.


Uitsluitingen en beperkingen

Schade door reeds aanwezige gebreken of door slijtage komt niet in aanmerking voor terugbetaling. Dat is ook zo voor prestaties die gedekt zijn door een onderhoudscontract. Esthetische schade zoals krassen en deuken valt niet onder de waarborgen. Vraag je DVV-consulent naar het volledige overzicht van niet-verzekerde schade.

Vraag ook advies voor schade aan je productiepark (verzekering Machinebreuk), schade aan je gebouw en inhoud (Cocoon Pro) en immateriële schade als gevolg van onder andere een cyberaanval (Digi Cover).

Goed om te weten

De duur van de technische verzekering @rtronic wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag word je contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) op vraag bij je KMO-specialist of raadpleeg:

- de algemene voorwaarden
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID)
- de commerciële brochure

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat je een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

@rtronic is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?